บริษัท บาร์โคนี่ จำกัด บริหารงานโดยคุณ ซูซาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชสำอาง การดูแลปรนิบัติผิวทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคิดค้น วิจัย และพัฒนาสูตรเวชสำอางใหม่ๆ กับทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และเภสัชกรเฉพาะทาง ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน GMP และ ISO ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ดังนั้น คุณจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มาด้วยประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของคุณ