นวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลี ออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์แบบพิเศษ ในรูปแบบผสมผสานเทคโนโลยี Sound Therapy เป็นการใช้ Ultrasonic 1,200 MH.ระบบเสียงคลื่น ความถี่ต่ำ ที่มีแรงสั่นสะเทือนถึง 12,000 ครั้ง/วินาที ผสมผสาน กับเทคนิค Miracle Red Light Therapy LED

  Safety of Device

  • Article and Journal : The use of visible or near Infrared spectral light alone for the purpose of skin rejuvenation has been previously reported. A method of light emitting diode (LED) photo rejuvenation incorporating a combination of these wavelengths and thus compounding their distinct stimulation of celular components is proposed (referenced by B.A Russell, N.Kellet and L.R.Reilly. A study to determine the efficacy of combination LED light therapy (633 nm and 830 nm) in facial skin rejuvenation. 2005, Vol. 7, No. 3-4 . Pages 196-200)
  • Approved thesis and report : Blue and Red light combination LED phototherapy is an effective, safe and non-painful treatment for mild to moderately severe acne vulgaris (referenced by Seung Yoon Lee. Blue and Red Light combination LED Phototherapy for Acne Vulgaris in Patients with Skin Phototype IV. 2007)
  • Approved thesis and report : The use of light therapy with LEDs can help prevent bone and muscle atrophy as well as increase the rate of wound healing in a microgravity environment, thus reducing the risk of treatable injuries becoming mission catastrophes. (referenced by Harry T. Whelan. The use of NASA Light-emitting diode near-infrared technology for bio stimulation.)

 

Preview of a Hospital Conducted Clinical Test